Karta przekazania odpadu wzór pdf

Karta przekazania odpadow 2020 jak wypelnic karte przekazania. Dokumenty do pobrania mlg ochrona srodowiska i bhp. Karta przekazania odpadu nr karty 1 rok kalendarzowy posiadacz odpadow, ktory przekazuje odpad 2,3 transportujacy odpad 2,4 posiadacz odpadow, ktory przejmuje odpad 2 adres 5 adres 5,6 adres 5 nr regon 6 nr regon 6, 7 nr regon 6 miejsce przeznaczenia odpadow 8 rodzaj procesu przetwarzania, ktoremu powinien zostac poddany odpad 9. Karta przekazania odpadow w wersji papierowej nsfdownload. Od 1 maja 2019 obowiazuje nowy wzor karty przekazania odpadu. Karta przekazania odpadu kpo to dokument potwierdzajacy prawidlowe przekazanie odpadow do uprawnionych odbiorcow. Ostateczne wersje karty przekazania odpadow oraz karty ewidencji odpadu utworzono. Karta przekazania odpadow1 status karty rok kalendarzowy. Karta przekazania odpadu nr karty1 rok kalendarzowy nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad2,3 nazwa i adres posiadacza odpadow transportujacego odpad24 5 nazwa i adres posiadacza odpadow, ktore przejmuje odpad 26 miejsce prowadzenia dzialalnosci7 miejsce prowadzenia dzialalnosci7 nr rejestrowy 8 nr rejestrowy 5 8 nr rejestrowy 8. Obowiazek ewidencji ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow wprowadza art. Dotychczas wzor karty przekazania odpadu zgodny z ustawa o odpadach oraz nowym rozporzadzeniem ministra srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr rok karta przekazania odpadow miejsce prowadzenia dzialalnosci. Karta przekazania odpadu format doc karta przekazania odpadu format pdf.

Karta przekazania odpadu nr karty rok kalendarzowy nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad nazwa i adres posiadacza odpadow transportujacego odpad nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przejmuje odpad miejsce prowadzenia dzialalnosci miejsce prowadzenia dzialalnosci nr rejestrowy nr rejestrowy nr rejestrowy. Z dotychczasowo obowiazujacej kpo usunieto rubryke z numerem regon oraz zniesiono obowiazek stawiania pieczatki firmowej dla wszystkich stron wskazanych na kpo wystarczy sam podpis i data. Karta przekazania nr odpadow karty nr rok kalendarzowy 2018 nazwa i adres 2, 3posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad 2, 3 nazwa i adres posiadacza odpadow, transportujacego odpad nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przejmuje odpad 2, 3. W tabeli uzupelnia sie informacje za kazdy miesiac. Wzory formularze, sprawozdania, wnioski i zaswiadczenia w ochronie srodowiska 2012 20. Karta przekazania odpadu rok nr karty kalendarzowy nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad nazwa i adres posiadacza odpadow transportujacego odpad nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przejmuje odpad miejsce prowadzenia dzialalnosci miejsce prowadzenia dzialalnosci nr rejestrowy nr rejestrowy nr rejestrowy. Nowy wzor kpo od 1 maja 2019 karta przekazania odpadow karta przekazania odpadow nr karty1 rok kalendarzowy nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad2, 3 nazwa i adres posiadacza odpadow transportujacego odpad2, 4, 5 nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przejmuje odpad2, 6. Karta przekazania odpadu nr karty1 rok kalendarzowy nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad2,3 nazwa i adres posiadacza odpadow transportujacego odpad24 5 nazwa i adres posiadacza odpadow, ktore przejmuje odpad 26 miejsce prowadzenia dzialalnosci7 miejsce prowadzenia dzialalnosci7. Nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje nazwa i. Nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad2,3. Karta przekazania odpadow nr karty rok kalendarzowy nazwa i. Karta przekazania odpadu nr karty1 rok kalendarzowy 2018 nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad2,3 nazwa i adres posiadacza odpadow transportujacego odpad24 5 nazwa i adres posiadacza odpadow, ktore przejmuje odpad 26 zaklad utylizacyjny sp.

G w przypadku odpadow niebezpiecznych podac date przekazania odpadu. Karta przekazania odpadu 2019 przypominamy, ze od 1 maja 2019 roku obowiazuje nowy wzor karty przekazania odpadu. Wzor zgodny z rozporzadzeniem ministra srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. Karta przekazania odpadu karta ewidencji odpadu wzory. Karte ewidencji odpadu wykorzystuje sie przy prowadzeniu ewidencji odpadow i stanowi potwierdzenie zdania odpadu odbiorcy, ktory jest do tego uprawniony. Dokumenty do pobrania mlg ochrona srodowiska i bhp marzena. Karta ewidencji przekazania odpadu wzory drukow paleczny. Jestesmy liderem innowacyjnych rozwiazan informatycznych w branzy ochrony srodowiska.

Karta przekazania odpadu wedlug nowego wzoru obowiazujacego od 1 maja 2019 roku. Karta przekazania odpadu to dokument potwierdzajacy przekazanie odpadu kolejnemu odbiorcy. Odpady nalezy dostarczyc do glownej ulicy, do miejsca, z ktorego moga zostac. Zasadniczo do ewidencji odpadow wykorzystywane sa dwa dokumenty. Ciekawostka jest, ze przyjelo sie mowic o karcie przekazania odpadu, ja tez uzywamy tego okreslenia tymczasem od 2015 roku poprawna nazwa to karta. Latwo wygeneruj karte przekazania odpadu kpo z programami eko soft. Polroczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od wlascicieli nieruchomosci od ii polrocza 2018 r. Kazdy wytworca odpadu ma obowiazek wypelniania takiej karty w momencie, kiedy sie go pozbywa. Elementem powyzszej ewidencji jest miedzy innymi karta przekazania odpadu.

Karta moze byc stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania materialow niezamowionych. Rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. Wzor karty przekazania odpadu w wordzie oraz pdf mozna pobrac tutaj lub pobrac program ewidencja odpadow w ktorym mozna wygenerowac karte przekazania odpadu automatycznie. Cena uzalezniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy platnosci. Kpo karta przekazania odpadu druk, formularz online. Karta przekazania odpadu informacje, wzory, zastosowania.

Wiekszosc formularzy w formacie pdf przeznaczonych jest tylko do wydruku i mozna je pobierac bezplatnie z serwisu. Wzor wypelniania kpo pola na niebiesko wypelnia klient karta przekazania odpadu nr karty rok kalendarzowy 2015 nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad nazwa i adres posiadacza odpadow transportujacego odpad p. Formularz w formacie pdf wydrukowanie do recznego wypelnienia. Karta przekazania odpadu nr karty1 rok kalendarzowy nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad2,3 nazwa i adres posiadacza odpadow transportujacego odpad24 5 nazwa i adres posiadacza odpadow, ktore przejmuje odpad 26 miejsce prowadzenia dzialalnosci7 miejsce prowadzenia dzialalnosci7 nr rejestrowy 8 nr. Karta moze byc stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadow lub jako zbiorcza karta przekazania odpadow obejmujaca odpad danego rodzaju przekazywany lacznie w czasie jednego miesiaca kalendarzowego, za posrednictwem tego samego transportujacego odpady, temu samemu posiadaczowi odpadow. Karta przekazania odpadu nr karty1 rok kalendarzowy 2019 nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad2,3 nazwa i adres posiadacza odpadow transportujacego odpad24 5 nazwa i adres posiadacza odpadow, ktore przejmuje odpad 26 zaklad utylizacyjny sp. Wzor karty przekazania odpadu karta przekazania odpadu nr karty1 rok kalendarzowy posiadacz odpadow, ktory przekazuje odpad2,3 2 transportujacy odpad2,4 posiadacz odpadow, ktory przejmuje odpad adres5 5,6adres adres5 nr regon 66nr regon 7 nr regon miejsce przeznaczenia odpadow8. Do pobrania karta przekazania odpadu w formacie pdf oraz msword. Gliwickiej w pilchowicach informujemy, iz odbior odpadow odbywa sie zgodnie z harmonogramem. Gdanska 27 80518 gdansk miejsce prowadzenia dzialalnosci ul. Wzor karty ewidencji odpadow kpo, karta przekazania. Wzor karty przekazania odpadu w wordzie oraz pdf mozna pobrac tutaj lub. Z uwagi na fakt obslugi magazynu kazda karta przekazania odpadu moze takze pelnic role dokumentu magazynowego wzpz. W tresci formularza musza pojawic sie takie dane jak.

Nowy wzor karty przekazania odpadu green metals poland. Dotychczas wzor karty przekazania odpadu zgodny z ustawa o. Od stycznia 2020 roku karty przekazania odpadow kpo wystawia sie w systemie bdo. Wzory drukow karta przekazania odpadu 20 karta ewidencji odpadu 20 itp. Ostateczne wersje karty przekazania odpadow oraz karty. Formularze obowiazujace od 1 stycznia 2015 roku 1 karta ewidencji odpadow 2 karta ewidencji odpadow niebezpiecznych 3 karta ewidencji zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego 4 karta ewidencji pojazdow wycofanych z eksploatacji 5 karta przekazania odpadow ponizej prawo obowiazujace do 31 grudnia 2014 roku wzor karty przekazania odpadow obowiazujacy od 2011 roku do. Nr karty a rok kalendarzowy karta przekazania odpadu. Karta przekazania odpadu nr karty rok kalendarzowy 2019 nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad nazwa i adres posiadacza odpadow transportujacego odpad nazwa i adres posiadacza odpadow, ktory przejmuje odpad ecoman surowce wtorne roman nicpon ul. Dokument przygotowuje posiadacz odpadow, ktory przekazuje odpady podajac informacje dotyczace numeru karty, ktory jest nadawany przez posiadacza odpadow, ktory przekazuje. Wzor karty ewidencji odpadow karta ewidencji odpadow 1, 2 nr karty rok kalendarzowy kod odpadu 3 rodzaj odpadu 3 procentowa zawartosc pcb w odpadzie 4 posiadacz odpadow 5 nr rejestrowy 6 nip 7 regon 7 adres posiadacza odpadow 8 wojewodztwo gmina miejscowosc telefon sluzbowy email ulica nr domu nr lokalu kod pocztowy.

Karta przekazania odpadu nr karty1 rok kalendarzowy posiadacz odpadow, ktory przekazuje odpad2,3 transportujacy odpad2,4 posiadacz odpadow, ktory przejmuje odpad2 adres5 adres5,6 adres5 nr regon6 nr regon6, 7 nr regon6 miejsce przeznaczenia odpadow8 rodzaj procesu przetwarzania, ktoremu powinien zostac poddany odpad9 wnioskuje o wydanie dokumentu potwierdzajacego odzysk. F adres miejsca odbioru odpadu, pod ktory nalezy dostarczyc odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzacemu dzialalnosc w zakresie transportu odpadow. Kazdorazowe przekazanie odpadu powoduje obowiazek potwierdzenia. Wzor kpo dokument powinien byc przygotowany w 2 lub 3 egzemplarzach przy kazdej dostawie odpadow. Obowiazek wystawienia karty przekazania odpadu ciazy na wytworcyposiadaczu odpadu ma on obowiazek wypelnic i wystawic karte przekazania odpadu w momencie przekazywania go odbiorcy. Aktywne formularze w formacie excel dokonujace samodzielnych wyliczen sa odplatne. Wypelnij online druk kpo karta przekazania odpadu druk kpo 30 dni za darmo sprawdz. Karta stanowi dowod prawidlowego przekazania odpadow do uprawnionych odbiorcow.

1477 1225 434 1486 1532 222 219 771 183 1101 988 783 425 1205 365 351 10 668 93 192 538 965 1606 1374 1236 823 1173 1114 1462 730 846 123 738 3 1479 986 1195 369 99 821 1359 1009 329 416 1275